ایجاد بازارهای جدید و خلق نوآوری

برندها برای رسیدن به موفقیت باید درک کنند چگونه محصولات یا خدمات جدید با زندگی مصرف کنندگان ارتباط برقرار می کنند و بتوانند با شناسایی فرصتهای نوآوری به توازن لازم بین تأثیرگذاران بازار، نیازهای در حال تحول مشتریان و شرایط و روندهای رقابت دست پیدا کنند.
برای خلق بازارهای جدید می توان از دو راه اقدام کرد، نخست حرکت به سوی مکان های جغرافیایی که قبلاً توسط برند فتح نشده باشند و دوم خلق طبقه محصول جدید که دارای پتانسیل کافی برای رشد کسب و کار باشد. به همین روی درک پویاییهای بازار، رفتار مصرف کننده و چشم انداز رقابت در بازارهای هدف می توانند در تصمیم گیری های مشتریان بسیار مهم و اثرگذار باشند.
ما نیازهای تحقیقاتی شما را برای خلق فرصتهای نوآوری و موفقیت در بازارهای جدید برآورده می کنیم. موسسه اطلاعات فردا با شناختی که از بازار بزرگ رو به توسعه ایران دارد به مشتریان علاقه مند برای حضور و سرمایه گذاری در این بازار کمک می نماید. همچنین درخصوص برندهایی که در بازار حضور دارند راه حل های جدید و نوآورانه ای را طراحی و پیشنهاد می دهد که به توسعه بازارها و ارتقاء برندشان می انجامد.