بررسی و سنجش رسانه ها

آمارهای جهانی از رشد شتابان تبلیغات در گوشی های هوشمند حکایت دارند و به همان نسبت نیز هزینه ها در تبلیغات سنتی مثل رادیو، تلویزیون و مطبوعات کاهش معنی داری را نشان می دهند. این تغییر وضعیت، کلیه پیش بینی ها را در ترکیب بودجه بندی تبلیغات که سالها از یک ثبات نسبی برخوردار بود به هم ریخته است.
امروزه گوشی های هوشمند فقط وظیفه برقراری تماس ها، گرفتن عکس، نمایش فیلم و یا استفاده از اینترنت را به عهده ندارند بلکه به ابزاری برای خرید آنلاین تبدیل و رسانه های اجتماعی در کنار ارتباطات عاطفی دو سویه به ابزارهای پرقدرت بازاریابی محصولات و خدمات تبدیل شده اند، نگاهی به صفحات شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام، تلگرام و حتی فیسبوک از رشد فرصتهای بازاریابی در این شبکه ها حکایت دارند.
بررسی علمی و همه جانبه روشهای جدید خرید توسط مصرف کنندگان، هزینه سنجی تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و بررسی فرصتهای خلق شده توسط این شبکه ها، بازاریابی آنلاین و تجربه های دیجیتال در کنار بررسی اثربخشی تبلیغات در رسانه های سنتی موضوعاتی جذاب و البته پیچیده ای هستند که امروزه به صورت دغدغه جدی کارشناسان بازاریابی شرکتها در آمده اند.
ما شما را از میان این دشواریها عبور داده و با تولید اطلاعات کارشناسانه افقهای تازه ای را پیش روی شما می گشائیم و بینش شما را در حوزه های یاد شده گسترش داده و به شما در انتخاب رسانه مناسب کمک می کنیم.