شبکه توزیع و زنجیره تامین

یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان کالا یا واردکنندگان محصولات، ایجاد و یا توسعه شبکه توزیع کالا و خدمات است.
در بسیاری از اوقات شبکه های سنتی توزیع، پاسخگوی صاحبان کسب و کار نیست و نیاز به تاسیس شبکه جدید و یا بهبود شبکه سنتی لازم و ضروری است. حتی استفاده از شبکه های توزیع آنلاین و یا استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.
متخصصان ما با بررسی ساختار و سازمان فروش و سیستم توزیع مشتریان، کارایی این سیستم ها را مورد ارزیابی قرار می دهند و با جمع آوری داده هایی از شبکه توزیع، مکانهای فروش واقعی، داده های محصول و موجودی انبارها به تحلیل منطقی کارکرد سیستم توزیع می پردازند و به مشتریان در اتخاذ تصمیم های درست کمک می کنند.