شوینده و بهداشتی

بازار صنایع شوینده و بهداشتی ایران شامل انواع شامپوها، صابونها، پودرهای ماشین، خمیردندان و ... بازار بسیار جذاب و پرکششی است. برندهای بین المللی چون یونیلور و پی اند جی با مجموعۀ نامهای تجاری تحت پوشش و پرقدرتشان سرمایه گذاری های بزرگی را در ایران انجام داده اند و در کنار برندهای بزرگ ایرانی رقابتی جدی دارند، اما این بازار بزرگ هنوز فضاهای زیادی برای حضور و سرمایه گذاری دارد.
کارشناسان مؤسسۀ "اطلاعات فردا" از حدود 20 سال پیش با این بازار بزرگ آشنایی دارند و می توانند تأثیر محصولات و برندها و نقش و اهمیت هر کدام در ارتباط با مصرف کنندگان و وضعیت بازار و تغییرات سریع آن را بررسی و تحلیل کنند. متخصصان موسسه "اطلاعات فردا" اصل وفاداری در مصرف کنندگان به همراه تجربیات آنها از مصرف کالاها را بررسی می کنند و پیشنهادات اثرگذاری را در این زمینه ها ارائه می دهند.
با ما به بینشی دقیق تر از وضعیت بازار محصولات پی خواهید برد.