صنایع کامپیوتر، الکترونیک و فناوری اطلاعات


سازمان کار تحقیقاتی
آریا رسانه تدبیر ( شاتل ) بازاریابی مستقیم محصولات و خدمات فناوری اطلاعات شاتل
آریا رسانه تدبیر ( شاتل ) ارزیابی تبلیغات نمایشگاه الکامپ ( الکترونیک و کامپیوتر )
آریا رسانه تدبیر ( شاتل ) ADSL بررسی بازار اینترنت پرسرعت
ایز ایران UPS بررسی بازار
ایز ایران ایز ایران UPS تحقیقات بازاریابی در زمینه دستگاه
ایز ایران ( Acer ) تحقیقات بازاریابی در زمینه مانیتور ایز ایران
صا ایران بررسی مخاطبان رسانه های مختلف و ارزیابی تبلیغات
صا ایران بررسی وضعیت مخاطبان شبکه های رادیو و تلویزیون
صا ایران ارزیابی تبلیغات
صا ایران تحقیقات بازاریابی در زمینه ترازوی دیجیتال
( گروه صنایع مخابرات )
صنایع الکترونیک شیراز تحقیقات بازاریابی در زمینه تولید محصول جدید
( تلفن بیسیم )