غذایی

بازار صنایع غذایی ایران از جاذبۀ زیادی برای سرمایه گذاران برخوردار است. جمعیت 80 میلیونی به همراه عادات غذایی متنوع و استفاده از محصولات "حلال" رونق و شکوفایی زیادی به آن بخشیده است، شناخت این بازار و آشنایی با ذائقۀ ایرانی که با ذائقۀ کشورهای غربی و آسیای شرقی کاملاً متفاوت است نیاز به درک و بینش هوشمندانه ای دارد، این بازار هم امکان صادرات دارد و هم امکان واردات. همچنین نیاز به توسعۀ صنایع بسته بندی در بازار صنایع غذایی ایران، بازار رو به رشدی را نوید می دهد.
سرمایه گذاری بر روی فروشگاه های زنجیره ای موادغذایی و رستورانها هنوز از جذابیت زیادی برخوردار است. مشاوره با کارشناسان مؤسسۀ "اطلاعات فردا" شما را برای سرمایه گذاری مطمئن در این بازارها مطمئن تر خواهد کرد. ما تجربیات خود از برندهای موفق ایرانی، رفتار و عادات خرید و مصرف موادغذایی و موضوعات جالب توجه دیگر را با شما در میان خواهیم گذاشت.