شراکت، مدل آینده تحقیقات بازار

تفاوت فرآیند تحقیقات بازار نسبت به سالهای قبل در تنوع تکنیک‌ها، روش‌ها و تخصص‌هایی است که بدنبال تاثیر بینش محور بکار گرفته می‌شوند.
اکنون، شراکت و همکاری نه تنها بخشی پذیرفته شده از فرآیند تحقیقات است، بلکه استراتژی سخت‌گیرانه برای بقا و رشد محسوب می‌شود و شواهد و مدارک بر توان شراکت بیش از پیش صحه می‌گذارند. با نگاهی به برندگان جوایز اگیلوی و کنگره بهترین مقالات “Esomar” به بینش و فرهنگ همکاری و اثرات مثبت و قابل توجه آن بر کسب و کارهای مشتریان پی می‌بریم.
در حال حاضر دیگر دوره ارائه خدمات کامل که تامین‌کنندگان تحقیقات بازار ارائه می‌دادند به سر آمده است. امروزه، تخصص‌های بسیار گوناگونی مانند نظارت بر رسانه‌های اجتماعی و تحلیل‌های داده‌های حجیم وجود دارند که شرکتهای تحقیقاتی را ملزم به همکاری و شراکت با سازمانهای همقطار می‌کنند تا رویکردها و راه‌حل‌های جامع و هدفمند را با تعامل با رقیبان خود تدارک ببینند و این، مدل کسب و کار جدیدی است که مقبول واقع شده است.
"برگرفته شده از مجله "Esomar" انتشار فوریه 2017"