آینده تحقیقات، تقویت هوشمندی است

در صنعت تحقیقات، نیازهای مشتریان است که نوآوری را هدایت می کند نه فناوری.
البته هر سازمان، نیازمندیهای متفاوتی دارد، اما اغلب این نیازمندیها حول مثلث سرعت، زمان و هزینه می چرخند. اکنون، برای بسیاری از مشتریان، اتوماسیون و هوش مصنوعی بعنوان ابزارهای کلیدی در توجه به این چالشها ( نیازمندیها ) مطرح هستند. هنگامی که فناوریهای جدید مانند آزمایشهای زیست سنجی ( بیومتریک ) بر رشته های تحقیقاتی تاثیر می گذارند، پی می بریم که نوآوریهای تحقیقاتی مانند اتوماسیون در حال تبدیل شدن به مسیر اصلی ( تحقیقات ) هستند.
در حال حاضر، اتوماسیون شکل غالب فناوری جدید در بینشها است. البته همه چیز نباید خودکارسازی شود و هنوز ابزار دقیق تری از مغز انسان برای تجزیه و تحلیل و تفکر استراتژیک وجود ندارد. به هر حال حوزه هایی مانند کارهای میدانی و جمع آوری اطلاعات برای خودکارسازی جانیفتاده اند و تلاشهایی که تاکنون برای خودکارسازی این حوزه ها شده، تاثیر مثبت بزرگی بر مشتریان داشته است.
همچنین، خودکارسازی با توجه به بودجه های همیشه محدود، همزمان به تیمهای بینش، انعطاف پذیری بیشتری در بودجه می دهد. ابزارهای خودکارسازی به تیمهای بینش اجازه داده اند ایده های متعددی را بکمک مدلهای سنتی یا متداول با هزینه ای معادل یک ایده آزمایش کنند. این ابزارها با افزایش سرعت باعث شده اند بتوانیم نهایت خلاقیت را در بازار بکار بریم که به صرفه جویی قابل ملاحظه در منابع و هزینه ( بهره وری ) منجر می شوند.
بلحاظ درون سازمانی، استفاده از خودکارسازی به تغییر ذهنیت کامل در کسب و کار منجر شده است.
"برگرفته شده از مجله "Esomar" انتشار سپتامبر 2017"