ارائه بهترین راه حلها ازطریق تخصصهای چندگانه

تفاوتی برای ما ندارد کسب و کار، صنعت و حوزه فعالیت شما چیست. ما خدمات جامعی را در گستره متنوعی از صنایع ارائه می کنیم و با برندهای متعدد مشهوری در ایران و خارج از ایران ...


ادامه

موقعیت یابی برند به بهترین روش در صنعت مربوطه

برند باید بطور دوجانبه با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کند و بطور کامل بر شناخت و احساس آنها تاثیر داشته باشد بطوریکه بتواند بطور موثر و عمیق بر قلب و روح آنها نفوذ کند ...


ادامه

افزایش حجم فروش ازطریق مشاوره با کارکنان سازمان

هر بازاری مشخصات و ویژگیهای منحصربفرد خود را دارد ازجمله : نقاط تماس، قابلیتهای بالقوه، مخاطبان هدف، رفتارها و عادات مصرف کنندگان، تامین کنندگان، کانالهای توزیع ...


ادامه

انجام تحلیل ریسک-سود بمنظور رسیدن به بهره وری

تحلیل ریسک-سود تحلیل بسیار مهمی از دیدگاه سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که علاقمند به ورود به بازار، سرمایه گذاری یا توسعه کسب و کار مربوطه یا جدید و بدنبال تعیین ...


ادامه
اخبار