خودرو

ایران پس از تحریم ها زمینۀ ورود و سرمایه گذاری در فناوری های نوین را برای صنعت خودرو فراهم کرده است.
ایران با مساحت 1.648.000 ( یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار ) کیلومتر مربع یکی از کشورهای پهناور در خاورمیانه محسوب می شود و دارای بازاری پرجمعیت، تنوع طلب و ثروتمند است. این فرصت رویای بزرگی برای هر کشور بزرگ خودروسازی است که بتواند در این بازار جذاب حضور داشته باشد. سالهای تحریم فرصت بی نظیری را برای خودروسازان چینی فراهم کرد که در این بازار حضور یابند و امروز این فرصت برای کشورهای اروپایی و سایر کشورها فراهم شده است.
تحقیقات در مورد قیمت گذاری خودروها، شناخت سلیقه خریداران ایرانی، چگونگی حضور در این بازار، نحوۀ عرضه محصول، طراحی سیستم فروش و خدمات پس از فروش و راههای مشارکت با خودروسازان ایرانی برای طراحی محصولات جدید و مشترک می تواند موضوعات جذابی برای بازاریابان شرکتهای خودروسازی باشد. مؤسسۀ "اطلاعات فردا" از تجربۀ غنی و مستمری در این زمینه ها برخوردار است و می تواند دیدگاه های جدیدی از عمق بینش و تفکر تولیدکنندگان و خریداران ایرانی را مطرح کند.