صنایع آرایشی، بهداشتی و شوینده


سازمان کار تحقیقاتی
ناتاوست شیمی ( ناتار ) توسعه بازار محصولات شوینده ( برند ناتار )
ناتاوست شیمی ( ناتار ) بازار قرص ماشین ظرفشویی ( برند ناتار )
تولی پرس بازار رنگ مو و آزمایش محصولات جدید
تولی پرس موقعیت یابی و آزمایش محصولات آرایشی و بهداشتی
تولی پرس وضعیت مصرف کنندگان واقعی پودرهای شوینده خارجی در تهران
داروسازی و بهداشتی صفا بازار کرم فلورینا
داروسازی و بهداشتی صفا بازار کرم فلورینا
پاکنام آزمایش فرمولاسیون جدید پودر یکتا
ایران ناژو موقعیت یابی شامپو مس
سدر صحت موقعیت یابی شامپو صحت
سدر صحت اثربخشی تبلیغات شامپو صحت
صنایع بهداشتی یاس خرمشهر مطالعه موردی سیستم توزیع محصولات
صنایع بهداشتی یاس خرمشهر مطالعه موردی وضعیت بازار - سیستم توزیع محصولات ( صابون یاس )
صنایع بهداشتی یاس خرمشهر مطالعه موردی سیستم توزیع محصولات