صنعت خودرو


سازمان کار تحقیقاتی
سینتک خزر DC بررسی بازار الکتروموتورهای
پارس خودرو آزمایش کلینیک خودروی مگان ( از شرکت رنو فرانسه )
پارس خودرو مطالعه بازار خودروی مگان و و تدوین برنامه بازاریابی
سایپا مطالعه بازار خودروی ریو و تدوین برنامه بازاریابی
باتری نیرو بررسی وضعیت بازار باتری خودرو سبک و و بازار باتری آلکالاین در ایران
پاریزان صنعت بررسی وضعیت بازار و تجهیزات تعمیرگاهی خودرو
ترمز ماشین تحقیقات بازاریابی در زمینه محصولات ترمز ماشین