صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران امسال ۲.۵ درصد رشد می‌کند

چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) منتشر شد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲.۵ درصدی روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول:چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) منتشر شد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲.۵ درصدی روبرو خواهد شد. چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) منتشر شد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲.۵ درصدی روبرو خواهد شد. این در حالی است که تخمین‌های این صندوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال گذشته هم ۱.۵ درصد رشد داشته است.
همچنین در این چشم‌انداز، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲.۲ درصد تخمین زده شده است. در چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال گذشته ایران ۳۶.۵ درصد، نرخ تورم سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹ درصد و نرخ تورم سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۷.۵ درصد تخمین زده شده است.
نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هم به ترتیب ۱۰.۸ درصد، ۱۱.۲ درصد و ۱۱.۷ درصد اعلام شده است.
یش‌بینی‌های این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نسبت به گزارش‌ قبلی که در ماه اکتبر (۲۰۲۰) منتشر شده بود، به ترتیب ۰/۸ و ۰/۲ درصد بهبود یافته که دلیل آن حمایتهای مالی قتصادهای بزرگ جهان در مقابله با پیامدهای کووید-۱۹ و همچنین احتمال گشایش اقتصادی با واکسیناسیون عمومی در نیمه دوم امسال در آن کشورهاست.