خبر وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برای بازار سرمایه

یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار بورس است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم گفت: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ورود شرکت‌ها به بورس کشور، همین طور تأمین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم بازگشت اعتماد مردم به فعلان اقتصادی را بسیار مهم خوانند.

او افزود: آن چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و… در مقابل سو عملکرد یا حسن عملکرد زحمات شأن پاسخگو باشند؛ یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.